NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
HIGHLIGHTS
EPALE electronisch platform voor de volwasseneneducatie
Lancering website KWALITEIT EN IMPACT SCAN 2020
Wedstrijd stageverhalen mbo-studenten
Wedstrijd ervaringsverhalen professionals in het mbo
INNOVATIE VAN HET BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE
Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ bevordert de Europese samenwerking in onderwijs, sport en buitenschoolse educatie en biedt kwalitatieve en innovatieve toekomstmogelijkheden voor alle jongeren, professionals en vrijwilligers in het onderwijs en de jeugdsector. Erasmus+ bundelt zeven programma’s uit de vorige programmaperiode 2007-2013 met name het Leven Lang Leren programma, het Youth in Action-programma en de vijf internationale samenwerkingsprogramma’s.  // Lees verder
titel foto
Mobiliteit
Leermogelijkheden voor individuele personen zoals studenten, docenten en staf van mbo-instellingen en professionals in de volwasseneneducatie: uitwisselingsprojecten voor organisaties om individuen de kans te geven hun competenties, kennis en vaardigheden te verbeteren met een buitenlandse stage. Het leerproces van de persoon die op uitwisseling gaat staat centraal.
titel foto
Strategische partnerschappen
Het gaat hier om samenwerking, innovatie, nieuwe methoden, onderzoek en de uitwisseling van ervaringen. Dit onderdeel biedt mogelijkheden voor langdurige samenwerking binnen het onderwijs, de jeugdsector, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ook de samenwerking tússen deze verschillende sectoren biedt nieuwe kansen.
titel foto
Beleidshervormingen
Beleidshervormingen in de lidstaten en samenwerking met landen buiten de EU voor versterking van de kennisbasis voor beleidsvorming en de uitwisseling van goede praktijken.
HANDIGE TOOLS
Kwaliteit- en Impactscan 2020
De Kwaliteit- en Impactscan (KIS) 2020 is een online tool waarmee de actuele stand van internationalisering binnen een instelling in beeld gebracht wordt. Deze resultaten kunnen als basis dienen voor verdere beleidsontwikkeling rondom internationalisering.
Tools Kwaliteit- en Impactscan 2020 Mobility Tool Projectresultaten innovatieve opleidings- en onderwijsprojecten
KWALITEIT- EN IMPACTSCAN 2020
MOBILITY TOOL
PROJECTRESULTATEN INNOVATIEVE OPLEIDINGS- EN ONDERWIJSPROJECTEN
NIEUWSBRIEF ERASMUS+
MBO-VE
Of bekijk hier de laatste versie online
LAATSTE NIEUWS
Call 2015: wijziging deadline indienen projectvoorstel Strategische Partnerschappen
Call for proposals Erasmus+ 2015 geopend
TWITTER
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.